U nder 2019 växlar Avenyfamiljen upp klimatarbetet

Samtliga Avenyfamiljens restauranger är KRAV-certifierade och vi ökar kontinuerligt andelen ekologiska råvaror.
Koncernen har en 180m2 stor ekologisk takodling där grönsaker, örter och bär odlas. Råvaror som produceras på takodlingen används i koncernens restauranger.

All energi som förbrukas är förnyelsebar.
På Avenyfamiljens fastigheter på Tredje Långgatan finns 350 m2 solceller som hjälper till att försörja restaurangerna med el.

Under 2020 ska den sista varubilen bytas ut mot en elbil vilket kommer göra fordonsflottan helt fossilfri. I den ingår även eldrivna sparkcyklar som medarbetarna kan använda för att ta sig mellan möten.

Sedan tidigare jobbar Avenyfamiljen endast med biogas i köken.

– Klimathotet är den största utmaningen planeten står inför och därför ökar vi nu arbetstakten kring vårt klimatarbete ytterligare, meddelar Tobias Hamberg, vd Avenyfamiljen.

Avenyfamiljen gjorde 2016 vinlistorna på sina restauranger helt ekologiska vilket vi var först i landet med. Naturviner är bannlysta på samtliga våra restauranger eftersom de får innehålla hur mycket gifter som helst. Vi vill vara säkra på att vinerna vi serverar är giftfria och då är ekologiskt certifierade viner det enda sättet att säkerställa detta.

Noggrann källsortering är en självklarhet och vi sorterar ner på kapsylnivå.

Avenyfamiljen arbetar med att öka andelen fatöl och därmed minska flaskölsförsäljningen vilket minskar volymerna av returglas och leder till färre leveranser. Stilla och kolsyrat vatten produceras på respektive restaurang för att minimera transporter samt onödiga förpackningar.

Redan år 2012 tog vi steget att slopa kontanterna helt.
– Vår ambition är att påverka branschen genom att vara ledande i hållbarhetsfrågor, säger Avenyfamiljens grundare Jonas Järvmarker.